zzz logo
Zavod za zavarivanje Zavod za zavarivanje Zavod za zavarivanje Zavod za zavarivanje Zavod za zavarivanje

About us - Welding Institute

Dear visitors, welcome to the web site of the Welding Institute.

Welding institute is independent organization, founded in 1958 as a specialized institution for providing professional services in welding.

Read more about history of the Welding Institute on the following link: ABOUT US

See the management structure of the Welding Institute on the following link: MANAGEMENT STRUCTURE

Novosti

Zavod za zavarivanje d.o.o. - sa novom godinom započinje novi ciklus obuka i kurseva u 2022. Detaljan raspored možete pogledati na sledećem linku: Plan obuka IBR kurseva za Januar - Mart 2022. godine.

Zavod za zavarivanje d.o.o. - započinje novi ciklus obuka i kurseva u Decembru 2021. Detaljan raspored možete pogledati na sledećem linku: Plan obuka IBR kurseva za Decembar 2021.

Zavod za zavarivanje d.o.o. - 15.09.2021. počeo je novi ciklus prijava za IWE i IWT. Obuka će se održati u periodu od 28.10.2021. do 30.04.2022. Detalje prijave možete pogledati na sledećem linku: POZIV I PRIJAVA ZA IWE/IWT - Septembar 2021

Samu Prijavu možete skinuti i popuniti sa sledećeg linka: PRIJAVA ZA IWE/IWT KURS - Septembar 2021

Zavod za zavarivanje d.o.o. - 07.06.2021. počeo je novi ciklus prijava za IWI-C. Obuka će se održati u periodu od 21.06.2021. do 09.07.2021. Detalje prijave možete pogledati na sledećem linku: PRIJAVA ZA IWI-C - 2021

Zavod za zavarivanje d.o.o. - započinje novi ciklus obuka i kurseva u 2021. godini. Detaljan raspored možete pogledati na sledećem linku:Plan obuka IBR kurseva za Februar/Mart.

Zavod za zavarivanje d.o.o. - ISPITIVANJE MATERIJALA

Poznavanje materijala je jedan od osnova za dobar proizvod. Ispitivanje materijala se vrši ne samo radi stvaranja konstrukcija već i radi utvrđivanja kvaliteta materijala u slučaju havarija ili bilo kom drugom slučaju, a naročito u upotrebi manje poznatih materijala i utvrđivanja njihovih mehaničkih karakteristika. Detalje možete pogledati na sledećem linku: ISPITIVANJE MATERIJALA.

Zavod za zavarivanje d.o.o. - ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA U CILJU PRIJEMA OPREME

Svi procesi, proizvodi, mašine, oprema, sistem i završni radovi moraju ispuniti niz zakonskih, ugovornih i standardizovanih zahteva u pogledu kvaliteta. Kao vodeći u pružanju usluga ispitivanja bez razaranja težimo da svojim klijentima pomoću iskusnog i stručnog kadra pružimo brzu i pouzdanu uslugu. Detalje možete pogledati na sledećem linku: ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA U CILJU PRIJEMA OPREME.

60 godina sa vama

Obaveštenje akcionarima povodom prinudnog otkupa akcija: Obaveštenje akcionarima.

Vanredna Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. Beograd, održaće se dana 21.03.2018. godine sa početkom u 10:00h u prostorijama Zavoda na adresi Grčića Milenka 67. Pogledajte odluku o sazivanju skupštine: Odluka o sazivanju skupštine.

Vanredna Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. Beograd, održaće se dana 01.03.2018. godine sa početkom u 14:00h u prostorijama Zavoda na adresi Grčića Milenka 67. Pogledajte odluku o sazivanju skupštine: Odluka o sazivanju skupštine.

Vanredna Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. Beograd, održaće se dana 29.12.2017. godine sa početkom u 08:00h u prostorijama Zavoda na adresi Grčića Milenka 67, možete preuzeti: Poziv za Skupštinu.

Odlukom Nadzornog odbora, dana 29.09.2017.god. imenovan je Miloš Pavlović , diplomirani inženjer metalurgije, za generalnog direktora Zavoda za zavarivanje. Miloš Pavlović je zaposlen u Zavodu od 01.12.2012.god. i do dana došenja ove odluke, obavljao je funkciju tehničkog rukovodioca akreditovane Laboratorije Zavoda za zavarivanje.

Zavod za zavarivanje a.d. raspisuje konkurs za radno mesto: Operater za ispitivanja bez razaranja (IBR) - sa iskustvom. Konkurs možete pogledati na sledećem linku: Operater za ispitivanja bez razaranja (IBR) - sa iskustvom.

Zavod za zavarivanje a.d. raspisuje konkurs za radno mesto: Operater za ispitivanja bez razaranja (IBR) - bez iskustva. Konkurs možete pogledati na sledećem linku: Operater za ispitivanja bez razaranja (IBR) - bez iskustva.

Dana 15.06.2017. godine održana je redovna sednica Skupštine Zavoda za zavarivanje. Zapisnik sa sednice možete pogledati u prilogu: Zapisnik sa sednice.

Redovna Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. Beograd, održaće se dana 15.06.2017. godine sa početkom u 14:00h u prostorijama Zavoda na adresi Grčića Milenka 67, a prema dnevnom redu koji se nalazi u prilogu: Dnevni red skupštine.

Od 2017.god. Laboratorija Zavoda za zavarivanje vam nudi i usluge radiografskog ispitivanja digitalnom radiografijom. Uređaj HD-CR 35 NDT, proizvođača DÜRR NDT, visokih perfomansi omogućava brže, pouzdanije i kvalitetnije ispitivanje.

Nastavljamo sa obukama i u februaru mesecu. Pogledajte termine....

Poseta Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Zavodu za zavarivanje

Vanredna Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje ad Beograd održaće se dana 24.12.2016. godine sa početkom u 11:00h u prostorijama Zavoda na adresi Grčića Milenka 67, a prema dnevnom redu koji se nalazi u prilogu: Dnevni red skupštine.

84. generacija Zavodskih polaznika inženjera i tehnologa zavarivanja

Prva obuka za polaganje osnovnog ispita (Basic examination) koji je deo ispita za nivo 3 izabrane IBR metode

Zavod za zavarivanje nastavlja sa obukom osoba za interpretaciju radiograma. Za sve informacije možete se obratiti rukovodiocu sektora Obrazovanja i obuke, Ani Nanut.