zzz logo

Ispitivanje - Zavod za zavarivanje

Poslove i usluge ispitivanja obavlja sektor Laboratorija, koja je akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17025:2006, Sertifikat o akreditaciji br. 01-035 , Akreditaciono telo Srbije. Visoka stručnost zaposlenih, dobra opremljenost i dobra laboratorijska praksa čine osnovu profesionalnog pristupa kojim se ostvaruje dobar odnos sa korisnicima usluga laboratorijskih ispitivanja.

Prednost naše Laboratorije je mogućnost ispitivanja u prostorijama Zavoda kao i na licu mesta, kod klijenta.

zavod za zavarivanje
zavod za zavarivanje
zavod za zavarivanje

Laboratorija Zavoda za zavarivanje obavlja ispitivanja zavarenih spojeva i metalnih materijala, proizvoda, opreme, postrojenja i konstrukcija primenom sledećih vrsta i metoda ispitivanja:

Mehanička ispitivanja

zavod za zavarivanje

Ispitivanja osnovnih materijala i zavarenih spojeva:

 • Ispitivanje zatezanjem
 • Ispitivanje energije udara
 • Ispitivanje tvrdoće: statičko i dinamičko
 • Ispitivanje savijanjem
 • Ispitivanje lomom
 • Tehnološka ispitivanja cevi

Metalografska ispitivanja

zavod za zavarivanje

Ispitivanja osnovnih materijala i zavarenih spojeva:

 • Ispitivanje mikrostrukture i makrostrukture
 • Ispitivanje mikrostrukture tehnikom replike
 • Ocena mikrostrukturnog stanja čelika i oštećenja usled puzanja
 • Određivanje veličine feritnog i austenitnog zrna čelika
 • Određivanje dubine razugljeničenja čelika
 • Određivanje sadržaja nemetalnih uključaka čelika
 • Određivanje mikrostrukture livenog gvožđa
 • Ispitivanje međukristalne korozije

Ispitivanja bez razaranja

zavod za zavarivanje

Ispitivanja osnovnih materijala i zavarenih spojeva:

 • Vizuelno ispitivanje (VT)
 • Ispitivanje magnetskim česticama (MT)
 • Ispitivanje penetrantima (PT)
 • Radiografsko ispitivanje (RT)
 • Ispitivanje ultrazvukom (UT)
 • Merenje debljine ultrazvukom (UTM)
 • Ispitivanje nepropusnosti (LT)
 • Ispitivanje električne probojnosti izolacije (EL)
 • Ispitivanje metodom magnetnog pamćenja metala (MMM)
 • Kompjuterska radiografija (CR)

Hemijska ispitivanja

zavod za zavarivanje

Ispitivanje metala i legura:

 • Ispitivanje livenog gvožđa i čelika optičko emisionom spektrometrijom (Spark-OES)
 • Ispitivanje metalnih i nemetalnih materijala metodom rendgenske fluorescentne spektrometrije (XRF)
 • Ispitivanje spektroskopskom analizom (SA)

Fizička ispitivanja (Antikoroziona zaštita)

zavod za zavarivanje

Ispitivanje prevlaka na metalnim podlogama:

 • Ispitivanje unakrsnim prosecanjem
 • Određivanje debljine filma
 • Ispitivanje prianjanja otkidanjem (pull-off test for adhesion)

Učešće u PT šemama - Pogledajte detaljnije

Laboratorija redovno učestvuje u međulaboratorijskim poređenjima i PT šemama...

Koordinator za PT aktivnosti Laboratorije:

Tehnički rukovodilac laboratorije

 • Željko Reljić, dipl.inž.

 • Tel: + 381 11 2851079
 • Fax: + 381 11 2850648
 • Mob: + 381 62 8023248

 • E-mail: zeljkoreljic@zzz.co.rs

Grupa poslova mehanička i metalografskih ispitivanja (MMI)

 • Glavni inženjer Laboratorije:
  Vlada Jeremić, dipl.inž., IWE, IWI-C

 • Tel: + 381 11 2851079
 • Mob: + 381 62 8023220

 • E-mail: vladanjeremic@zzz.co.rs

Grupa poslova za hemijska ispitivanja (HI)

 • Glavni inženjer Laboratorije:
  Mara Kovačević, dipl.inž., IWE

 • Tel: + 381 11 2851079
 • Mob: + 381 62 8023219

 • E-mail: marakovacevic@zzz.co.rs