zzz logo

Kontakt informacije - Zavod za zavarivanje

Nalazimo se i u Republici Srpskoj (BIH), u Banja Luci je i naša "ćerka" firma.


Zavod za zavarivanje - Beograd

PIB: 100164215

Matični broj: 07028237

Adresa: Grčića Milenka 67, 11 050 Beograd

Telefon: +381 11 2851 079

Fax: +381 11 2850 648

Email: office@zzz.co.rs

Zavod za zavarivanje d.o.o. - Banja Luka

Osnivač: Zavod za zavarivanje Beograd, Republika Srbija

Adresa: Aleja Svetog Save 23, 78102 Banja Luka, Republika Srpska

Kontakt osoba: Ana Janković, direktor

Telefon: +387 51 221 420

Telefon: +387 51 221 421

Mob: +387 65 305 350

Fax: +387 51 221 422

Email: officezzzbl@teol.net

Kontakti rukovodilaca Zavoda za zavarivanje:

Generalni direktor:
Miloš Pavlović, dipl.ing.

Tel: +381 11 2851 079

Mob: +381 62 802 3206

Email: milospavlovic@zzz.co.rs


Tehnički rukovodilac Laboratorije:
Željko Reljić, dipl.inž.

Tel: + 381 11 2851079

Mob: + 381 62 8023248

E-mail: zeljkoreljic@zzz.co.rs


Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela:
Tatjana Nikov, dipl.ing., IWE,IWI-C

Tel: +381 11 2851 079

Mob: +381 62 802 3213

Email: tanjanikov@zzz.co.rs


Rukovodilac sektora Obrazovanja i obuke:
Milan Tonić, dipl.ing.

Tel: +381 11 2851 079

Mob: +381 62 802 3257

Email: milantonic@zzz.co.rs


Rukovodilac reparaturnog centra:
Darko Stević dipl.ing., IWE

Tel: +381 11 2851 079

Mob: +381 62 802 3244

Email: darkostevic@zzz.co.rs


Rukovodilac kvaliteta i menadžer šeme sertifikacije
osoba za IBR:
Dragana Kuzmanović, dipl.ing., IWE

Tel: +381 11 2851 079

Mob: +381 62 802 3228

Email: draganakuzmanovic@zzz.co.rs


Menadžer šeme sertifikacije zavarivača,instruktora zavarivanja
i montažera termoskupljajućih spojnica:
Darko Mitrović, inženjer mašinstva, IWE

Tel: +381 11 2851 079

Mob: +381 62 802 3223

Email: darkomitrovic@zzz.co.rs


Rukovodilac opštih i ekonomskih poslova:
Biljana Vučković

Tel: +381 11 2851 079

Mob: +381 62 802 3235

Email: biljanavuckovic@zzz.co.rs


Gde se nalazimo

Kontaktirajte nas preko naše kontakt forme...