zzz logo

Kontrolno telo - Zavod za zavarivanje

Poslovanje Kontrolnog tela sastoji se u pružanju usluga kontrolisanja u oblastima:

  • Kontrolisanje u oblastima opreme pod pritiskom (posuda pod pritiskom,oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način, cevovodi)
  • Kontrolisanje u oblasti pokretne opreme pod pritiskom (bešavne čelične boce za gas, zavarene čelične boce za gas, zavarene bačve za propan-butan)
  • Kontrolisanje u ostalim oblastima (rezervoari za skladištenje nafte i naftnih derivata, proizvodi od gvožđa i čelika, proizvodi od bakra i legura bakra, uređaji za elektrolučno zavarivanje, zavarivački radovi, tehnologije zavarivanja i lemljenja metalnih materijala)
  • Kontrolisanje u oblasti predizolovanih sistema višeslojnih cevi za daljinsko grejanje.

Kontrolno telo je akreditovano u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, sertifikat o akreditaciji br. 06-005.

Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela

  • Tatjana Nikov, dipl.ing., IWE, IWI-C

  • Tel: + 381 11 2851079
  • Fax: + 381 11 2850648
  • Mob: + 381 62 8023213

  • E-mail: tanjanikov@zzz.co.rs
zavod za zavarivanje
zavod za zavarivanje
zavod za zavarivanje