zzz logo

Obrazovanje i obuka - Zavod za zavarivanje

Delokrug sektora obrazovanje i obuka je dopunsko obrazovanje kadrova iz oblasti zavarivanja svih nivoa, kao i ispitivanja bez razaranja.

Od 1958. godine Zavod za zavarivanje organizuje kurseve za zavarivače.

  • Od 1973. godine Zavod organizuje specijalističke kurseve za inženjere specijaliste zavarivanja u skladu sa standardom JUS C.T3.072, kasnije prema JUS EN 719. Od 2005., Zavod za zavarivanje je preko DUZS-Cert Pers-a, stekao status ATB - Ovlašćenog tela za obrazovanje kadrova u zavarivanju za Srbiju i Crnu Goru, a kasnije samo za Srbiju. Sada organizuje kurseve za međunarodne/evropske inženjere zavarivanja, kao i međunarodne inspektore zavarivanja sve u skladu sa programom obrazovanja Međunarodnog instituta za zavarivanje iz Pariza (IIW).
  • Od 1980. godine Zavod organizuje kurseve za IBR osoblje, (danas prema SRPS EN ISO 9712), za sledeće metode ispitivanja bez razaranja: vizuelno ispitivanje, penetrantsko ispitivanje, ispitivanje magnetskim četicama, ultrazvučno ispitivanje a od maja 2016.-te godine i radiografsko ispitivanje.
zavod za zavarivanje
zavod za zavarivanje

Sa više od 58 godina iskustva u ovoj delatnostii, Zavod je obučio:

  • 1.700 specijalista za zavarivanje
  • više od 20.000 zavarivača

Više od 200, u Zavodu obrazovanih stručnjaka, danas je angažovano u velikim svetskim kompanijama.

  • Zavod, kao član IIW ima ekskluzivno pravo na dokumentaciju IIW-a, odn. radna i ostala dokumenta njegovih 16 komisija u kojima se objavljuju najnovija svetska dostignuća u zavarivanju.

Preuzmite plan i program obrazovanja za 2016. godinu na sledećem linku: PROGRAM ZA 2016.

ATB - Sertifikati:

zavod za zavarivanje
zavod za zavarivanje

Rukovodilac sektora Obrazovanje i obuka

  • Milan Tonić, dipl.ing.

  • Tel: + 381 11 2851079
  • Fax: + 381 11 2850648
  • Mob: + 381 62 8023257

  • E-mail: milantonic@zzz.co.rs