zzz logo

Obuka i obrazovanje - Zavod za zavarivanje a.d.

Nastavljamo sa obukama i u februaru mesecu u sledećim terminima:

- Ultrazvučno ispitivanje (UT) nivo 1/2 : 30.01. - 09.02.2017.god.

- Ispitivanje magnetskim česticama (MT) nivo 1,2 : 06.02.- 08.02.2017.god.

- Penetranstko ispitivanje (PT) nivo 1,2, : 20.02. - 22.02.2017.god.

- Interpretacija radiograma (RT FAS) : 20.02.- 25.02.2017.god.

- Obuka za polaganje osnovnog ispita (Basic examination) koji je deo ispita za nivo 3 izabrane IBR metode : 20.02. - 25.02.2017.god.

- Vizuelno ispitivanje (VT) nivo 1,2, : 26.02. - 28.02.2017.god.

Za sve informacije o obukama možete se obratiti Ani Nanut, dipl.inž.maš.: 062/802-32-32