zzz logo

Poseta Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) - Zavod za zavarivanje a.d.

Inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju bila je u poseti Zavodu za zavarivanje a.d. Beograd u utorak, 29.11.2016. godine. Međunarodna agencija za atomsku energiju, sa sedištem u Beču, je međunarodna organizacija koja predstavlja vodeći svetski međuvladin forum sa funkcijom globalnog koordinatora za naučnu i tehničku saradnju u oblasti korišćenja nuklearne energije i nuklearnih tehnologija u miroljubive svrhe. Agencija takođe deluje i kao međunarodni inspektorat za primenu mera nuklearnog inspekcijskog nadzora, tj. verifikacionih mera koje pokrivaju civilne nuklearne programe. Predstavnici inspekcije su obišli prostorije Zavoda u pratnji domaćih predstavnika iz Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije i konstatovali zadovoljavajuće stanje.