zzz logo

PRIJAVA ZA IBR KURSEVE - Zavod za zavarivanje d.o.o.

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za ispitivanje materijala ultrazvukom - UT1. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - UT1

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za ispitivanje materijala ultrazvukom - UT2. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - UT2

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za ultrazvučno merenje debljine - UTT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - UTT

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za magnetsko ispitivanje materijala - MT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - MT

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za penetrantsko ispitivanje materijala - PT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - PT

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za radiografsko ispitivanje materijala - RT1. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - RT1

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za radiografsko ispitivanje materijala - RT2. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - RT2

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs interpretacije radiograma - RT.FAS. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - RT.FAS

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za vizuelno ispitivanje - VT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - VT