zzz logo

Reparaturno zavarivanje - Zavod za zavarivanje

Reparaturno zavarivanje je kompleksna tehnološka disciplina koja zahteva određena specifična znanja i veštine. Pored poznavanja funkcije delova koji se repariraju potrebna su odgovarajuća metalurška znanja o materijalima kojima se to obavlja.

Zavod je u stanju da utvrdi oštećenje, sanira ga i obavi kontrolu repariranih delova, jednom reči, da na ’’jednom mestu’’ uradi sve što je potrebno za korektno zavarivanje u cilju popravke i produženja veka trajanja delova opreme, alata i uređaja.

Više od pedeset godina iskustva na pružanju usluga repariranja najrazličitijih delova, opreme i alata u gotovo svim industrijskim granama je najveća garancija uspešnosti.

Usluge reparaturnog centra Zavoda za zavarivanje su:

  • popravka zavarivanjem istrošenih ili havarisanih delova opreme, uređaja i alata
  • navarivanje i srodni postupci primenjuju se i u proizvodnji novih delova opreme, uređaja i alata, nanošenjem relativno tankih slojeva materijala visoke otpornosti na habanje, samo na površinama izloženim intenzivnom habanju, a od materijala znatno niže cene
  • preventivno navarivanje ili reparaturno zavarivanje i srodni postupci u cilju povećanja veka trajanja na vitalnim delovima opreme, uređaja i alata
  • izrada i ugradnja opreme za katodnu zaštitu.
zavod za zavarivanje
zavod za zavarivanje

Rukovodilac reparaturnog centra

  • Darko Stević dipl.ing., IWE

  • Tel: + 381 11 2851079
  • Fax: + 381 11 2850648
  • Mob: + 381 62 8023244

  • E-mail: darkostevic@zzz.co.rs