zzz logo

Sertifikacija zavarivača i instruktora zavarivanja - Zavod CERTPers

Sertifikacija zavarivača , instruktora zavarivanja, specijalista instruktora zavarivanja i montažera termoskupljajućih spojnica.

Svi zainteresovani kandidati prijavu u slobodnoj formi mogu proslediti na e-mail: office@zzz.co.rs ili kontaktirajte menadžera sertifikacije:

  • Darko Mitrović, inženjer mašinstva, IWE

  • Tel: + 381 11 2851079
  • Fax: + 381 11 2850648
  • Mob: + 381 62 8023223

  • E-mail: darkomitrovic@zzz.co.rs

Sertifikacija osoblja za ispitivanje bez razaranja - Zavod CERTPers

Prijava za sertifikaciju se podnosi u formi koja je propisana i dostupna za preuzimanje od strane podnosioca zahteva . Nakon preuzimanja forme dokumenata za prijavu ista se popunjavaju, štampaju, overavaju i poštom šalju/ skenirana dostavljaju mejlom.

Preuzmite dokumenta za prijavu:

Menadžer šeme sertifikacije osoba za IBR

  • Dragana Kuzmanović, dipl.ing., IWE

  • Tel: + 381 11 2851079
  • Fax: + 381 11 2850648
  • Mob: + 381 62 8023228

  • E-mail: draganakuzmanovic@zzz.co.rs