11.1.2024.

Dodatne obuke IBR osoblja planirane za 2024. godinu

U 2024. godini Zavod za zavarivanje, sector Obrazovanje i obuka, planira održavanje sledećih kurseva:

 

- Kurs za Digitalnu radigrafiju (digital radiography -RT-FD),

- Kurs za Interpretaciju digitalne slike (RT digital image interpretation-RT-DI).

 

Obuke se sprovode u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 9712:2022.