Imenovano telo

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom

 

Zavod za zavarivanje je Imenovano telo (I 012) za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. gl. RS br. 87/2011). Zavod je Imenovan za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom prema sledećim modulima:  


 • Modul A1 (unutrašnja provera proizvodnje sa nadzorom završnog ocenjivanja)
 • Modul B (pregled tipa)
 • Modul B1 (pregled projekta)
 • Modul C1 (usaglašenost sa tipom)
 • Modul F (verifikacija proizvoda)
 • Modul G (pojedinačna verifikacija)
 • Kombinacija modula B1+F
 • Kombinacija modula B+C1
 • Kombinacija modula B+F

 


Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom

 


Zavod za zavarivanje je Imenovano telo za odobravanje postupaka i osoblja za izvođenje i kontrolisanje nerastavljivih spojeva u skladu sa zahtevima Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje , izradu i ocenjivanje usaglašenosti (Službeni glasnik RS , br.87/11)  tačka 3.1.2 i 3.1.3 priloga I. Aktivnost imenovanog tela je izdavanje sledećih odobrenja:  

 • Odobrenje radnih postupaka za izradu nerastavljivih spojeva prema tački 3.1.2 Priloga I Pravilnika (za kategorije opreme II, III i IV je obavezujuće)
 • Odobrenje osoblja za izradu nerastavljive spojeve 3.1.2, Priloga I Pravilnika (za kategorije opreme II, III i IV je obavezujuće)
 • Odobrenje za osoblje koje ispituje nerastavljive spojeve 3.1.3, Priloga I Pravilnika (za kategorije opreme III i IV je obavezujuće)

 Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom

 

Zavod za zavarivanje doo je rešenjem br. 314-01-00152/2022-09 od 10.02.2023 god. imenovan za periodične preglede opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe ( Službeni glasnik RS br.114/2021) od strane Ministarstva rudarstva i energetike.

 


Zavod za zavarivanje u skladu sa Imenovanjem vrši :  

 • Razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom
 • Prvi pregled
 • Periodični pregled
 • Vanredni pregled
 • Pregled pre ponovnog puštanja u rad
 • Stavljanje opreme van upotrebe

 

Nakon realizovanog pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom Imenovano telo izdaje Zapisnik o izvršenom pregledu. Ukoliko tokom pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti nisu utvrđene neusaglašenosti, Imenovano telo uz Zapisnik izdaje i Revizioni list u kome se navodi vrsta obavljenog pregleda i termin i vrstu narednog pregleda. Svi podaci o realizovani pregledima se unose u Centralni registar opreme pod pritiskom nadležnog ministarstva.

 Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom

 

Zavod za zavarivanje je Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe, (Službeni glasnik RS br. 104/16, 83/18, 95/2018 - drugi zakon i 10/2019 - drugi zakon) i Uredbom o pokretnoj opremi pod pritiskom (Sl. gl. RS, br. 120/2017). Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom obuhvata kontrolisanje pokretne opreme pod pritiskom prema poglavlju (6.2.1-6.2.4) ADR -a  (Međunarodni pravilnik o transportu opasne robe u drumskom saobraćaju)  

 • Odobrenje tipa
 • Prvo kontrolisanje i ispitivanje
 • Nadziranje službe za kontrolisanje
 • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti
 • Periodično kontrolisanje i vanredne provere

 

Rešenja o imenovanju tela pogledajte na sledećim linkovima:  
Tatjana Nikov, dipl.ing.,IWE,IWI-C
Mob: +381 62 802 3213
Email: tanjanikov@zzz.co.rs

 

Ranko Janković, dipl.ing.
Mob: +381 62 802 3213
Email: rankojankovic@zzz.co.rs