Pravila za korišćenje sertifikata - Zavod CERTPers

Sertifikovana osoba ima pravo da korist svoj sertifikat na način koji njoj odgovara, uz poštovanje sledećih pravila:

 

1. Sertifikovana osoba mora postupati u skladu sa odgovarajućom šemom sertifikacije.

 

2. Upotreba sertifikata mora da bude samo za aktivnosti koje se odnose na obim sertifikacije, na način koji prikazuje istinitu i tačnu sliku o sposobnosti osobe koja je pokrivena sertifikacijom.

 

3. Korišćenje sertifikata samo na način kojim se ne ugrožava reputacija sertifikacionog tela.

 

4. Pozivanje na sertifikovane osobe može biti u katalozima i prospektima samo uz saopštavanje punog naziva za šta je osoba sertifikovana.Obavezno je navođenje standarda prema kojem je dodeljena sertifikacija.

 

5. Sertifikovana osoba ne sme da vrši izmene na sertifikatu ili kopijama sertifikata.

 

6. ZAVOD-CERTPers je jedini vlasnik sertifikata u periodu važenja istog.

 

7. Prilikom suspenzije ili povlačenja sertifikata obaveza je sertifikovane osobe da vrati sertifikat koji je izdao ZAVOD-CERTPers.

 

ZAVOD-CERTPers će oduzeti sertifikaciju ukoliko sertifikovana osoba, prema saznanjima ZAVOD-CERTPers-a i objektivnim dokazima, u obavljanju svojih aktivnosti koristi sertifikaciju na način koji narušava ugled ZAVOD-CERTPers-a i umanjuje njegov kredibilitet, tj. ukoliko nisu ispoštovana Pravila za korišćenje sertifikata.