Obrazovanje i obuka

Zavod za zavarivanje je ovlašćeni centar za obuku osoblja za Republiku Srbiju prema zahtevima utvrdjenim pravilima IIW-a i standardom SRPS ISO 14731-Osoblje za koordinaciju u zavarivanju (zadaci i odgovornosti).

 

Zavod za zavarivanje je prvi ATB (Authorised National Body) u Srbiji - Ovlašćeno telo za obrazovanje kadrova u zavarivanju.

 

U skladu sa programom obrazovanja Međunarodnog instituta za zavarivanje iz Pariza (IIW) Zavod organizuje kurseve za sticanje diploma, koje su priznate u celom svetu:
 

 

PRIJAVA IWE/IWT

PRIJAVA IWI-C

 

ATB Zavod za zavarivanje d.o.o. Beograd namerava da organizuje kurs za međunarodne inžinjere i tehnologe zavarivanja u Banja Luci nakon odobrenja od strane DUZS-CertPers-a. Uslov za održavanje kursa je dovoljan broj prijavljenih polaznika.

 

POZIV

PRIJAVA

 

U 2023/2024. godini Zavod školuje 91. generaciju polaznika, odnosno sprovodi se 25. standardni kurs poštovanjem zahteva utvrđjenih pravilima IIW ( International Institute of Welding) a pod nadzorom jedinog nacionalnog ANB (Authorised National Body) - DUZS CertPers-a.

 

 

 

 

 

Više od šest decenija Zavod za zavarivanje obučava zavarivače za sve konvencionalne postupke zavarivanja (REL, TIG, MIG, MAG, Gasno) na limovima i cevima od različitih kvaliteta materijala.

 

Zavod organizuje kurseve za obuku i sertifikaciju IBR osoblja prema SRPS EN ISO 9712, za sledeće metode ispitivanja:  
 

 

PRIJAVA

 

PLAN ODRŽAVANJA OBUKA ZA IBR KURSEVE

 

OBUKE I SERTIFIKACIJA ZA BASIC I IBR METODE NIVOA 3

 

OBUKE I EVROPSKA SERTIFIKACIJA ZA IBR METODE NIVOA 1 I 2

 

 
 

 

Rukovodilac sektora Obrazovanje i obuka

Uroš Lukić, master inž. maš.
Mob: +381 62 802 3281
Email: obrazovanje@zzz.co.rs