13.3.2024.

Obuke i evropska sertifikacija za IBR metode nivoa 1 i 2

Obaveštavamo vas da će Zavod za zavarivanje d.o.o. Beograd od maja meseca 2024. godine početi sa održavanjem obuka i evropske sertifikacije za metode ispitivanja bez razaranja nivoa 1 i 2:  
 

- Vizuelno ispitivanje, nivo 1+2;

- Ispitivanje penetrantima, nivo 1+2;

- Ispitivanje magnetnim česticama, nivo 1+2;

- Ultrazvučno ispitivanje, nivo 1;

- Ultrazvučno ispitivanje, nivo 2;

- Ultrazvučno merenje debljine, nivo 1

- Radiografsko ispitivanje, nivo 1

- Radiografsko ispitivanje, nivo 2

- Kompjuterska i digitalna radiografija, nivo 2

- Interpretacija i ocena radiograma zavarenih spojeva, nivo 2

- Interpretacija i ocena radiograma odlivaka, nivo 2

 

Sertifikaciju će sprovoditi Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja d.o.o Zagreb (HDKBR), koje je akreditovano u skladu sa standardom HRN EN ISO 17024, za oblast sertifikacije osoblja za ispitivanja bez razaranja prema standardu HRN EN ISO 9712 i koje je ovlašćeno za izdavanje odobrenja za IBR osoblje u skladu sa Evropskom Direktivom za opremu pod pritiskom (2014/68/EU - PED, Aneks I, paragraf 3, stav 3.1.3).

 

Kandidati koji uspešno polože kvalifikacioni ispit za sertifikaciju i ispune ostale neophodne uslove definisane standardima stiču sertifikat za metodu nivoa 1 ili 2 u skladu sa standardom HRN EN ISO 9712 i opciono u skladu sa PED.

 

Obuke i kvalifikacioni ispiti održavaće se u poslovnim prostorijama Zavoda za zavarivanje u Beogradu.

 

Više informacija i termini obuka biće objavljeni u toku marta.

 

Ukoliko vam nisu neophodni sertifikati izdati u zemlji članici Evropske Unije, kao i do sada postoji mogućnost sertifikacije u nacionalnom akreditovanom sertifikacionom telu Zavod Cert Pers, radi sticanja sertifikata u skladu sa SRPS EN ISO 9712.

 
 

 

KONTAKT OSOBE ZA OBUKE

 

Uroš Lukić, master inž. maš., IBR – Nivo 3
Rukovodilac sektora Obrazovanje i obuke
Telefon: +381 62 80 23 281
E-mail: obrazovanje@zzz.co.rs

 

KONTAKT OSOBA ZA SERTIFIKACIJU

 

Dragana Kuzmanović, dipl. inž., IWE
Telefon: +381 62 80 23 228
E-mail: draganakuzmanovic@zzz.co.rs