Najnovije vesti

14.2.2023.

Prijava za 20. standardni kurs za Međunarodne inspektore zavarivanja-IWI-C

Pročitaj više

25.11.2022.

PRIJAVA ZA KURS MEĐUNARODNOG INŽENJERA I TEHNOLOGA ZAVARIVANJA koji će ATB Zavod za zavarivanje doo Beograd održati na Mašinskom fakultetu u Banja Luci

Pročitaj više

11.10.2022.

Prijava za kvalifikacije MEĐUNARODNOG INŽENJERA/TEHNOLOGA ZAVARIVANJA –IWE/IWT

Pročitaj više

30.6.2022.

Završen 19. standardni kurs za Međunarodne inspektore zavarivanja

Pročitaj više

20.6.2022.

Plan održavanja obuka za IBR kurseve za april-maj 2023

Pročitaj više

20.6.2022.

Dodeljene diplome uspešnim polaznicima kursa IWE-IWT u ATB Zavod za zavarivanje Beograd

Pročitaj više

6.6.2022.

Kurs za međunarodne inžinjere i tehnologe zavarivanja u Banja Luci

Pročitaj više

13.4.2022.

INFORMACIJA o kursu za IWI-C

Pročitaj više

30.12.2021.

Da budete sigurni šta je dobro zavareno

Pročitaj više

20.12.2021.

Održana radionica

Pročitaj više

1.12.2021.

Nov ciklus prijava za IWE/IWT

Pročitaj više

1.12.2021.

Novi ciklus prijava za IWI-C

Pročitaj više

12.9.2021.

Ispitivanje materijala

Pročitaj više

12.9.2021.

Ispitivanje bez razaranja u cilju pripreme opreme

Pročitaj više