20.12.2021.

Održana radionica

Dana 18.i 19.11.2021.god. održana radionica za potrebe projekta ODG TENT B. Na radionici su učestvovali eminentni predavači resornog ministarstva, eksperti iz oblasti ocenjivanja usaglašenosti, kolege iz EPS-a, kao i kolege organizatora.


Cilj radinice je bio tumačenje i pojašnjenje Zakona  o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, Pravilnika o bezbednosti mašina, značaj akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti, Zakon o građevinskim proizvodima i Uredba (EU) 305/2011,antikoroziona zaštita.