Reparaturno zavarivanje

Reparaturno zavarivanje je kompleksna tehnološka disciplina koja zahteva određena specifična znanja i veštine. Pored poznavanja funkcije delova koji se repariraju potrebna su odgovarajuća metalurška znanja o materijalima kojima se to obavlja.

 

Zavod je u stanju da utvrdi oštećenje i sanira ga i uradi sve što je potrebno za uspešno zavarivanje u cilju popravke i produženja veka trajanja vaših sredstava za rad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge reparaturnog centra Zavoda za zavarivanje su:
 

  • popravka zavarivanjem istrošenih ili havarisanih delova
  • navarivanje i srodni postupci kojim se realizuju nanošenjem relativno tankih slojeva materijala visoke otpornosti na habanje, samo na površinama izloženim intenzivnom habanju, a od materijala znatno niže cene
  • preventivno navarivanje ili reparaturno zavarivanje
  • izrada i ugradnja opreme za katodnu zaštitu.

   

 

Tehnički rukovodilac reparaturnog centra

Darko Stević,dipl.ing, IWE,IWI-C

Tel: + 381 11 2851 079

Mob: + 381 62 802 3244

E-mail: reparatura@zzz.co.rs