Ciljevi - Zavod CERT

Sertifikacija prema EN ISO 3834 obezbeđuje nezavisno priznanje sistema menadžmenta zavarivačkim aktivnostima koji proizvođač primenjuje i demonstraciju njegove obaveze da isporučuje kvalitetne zavarene proizvode.

 

U postupku sertifikacije prema EN ISO 3834 ZAVOD-CERT utvrđuje i potvrđuje sposobnost za izvođenje zavarivačkih radova u preduzećima kod kojih je zavarivanje jedna od glavnih proizvodnih delatosti. Ocenjivanje i sertifikacija su potrebni zbog toga što je zavarivanje „specijalni proces“, pa ocenjivanje svih aktivnosti koje su u vezi sa zavarivanjem, kao i operacija u procesu zavarivanja koje je proizvođač uveo radi ostvarenja traženog kvaliteta zavarivanja, zahteva naročitu stručnost ocenjivačkog tima.

 

Primarni cilj sertifikacije prema EN ISO 3834 je osiguranje da su proizvođači kompetentni i da sprovode adekvatnu kontrolu „specijalnog procesa“ – zavarivanja, tako da kupci i druge zainteresovane strane mogu imati poverenje da će zavareni proizvodi koje oni proizvode biti usaglašeni sa zahtevima iz ugovora i/ili odgovarajuće regulative.

 

Ukoliko je upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 3834, smatra se da će kvalitet zavarenih spojeva finalnog proizvoda ispuniti specificirane kriterijume.

 

Da li sertifikacija za EN ISO 3834 podrazumeva da je proizvod koji proizvođač izrađuje sertifikovan? Ne, standard EN ISO 3834 NIJE standard za proizvod. Sertifikacija prema EN ISO 3834 NIJE sertifikacija finalnog proizvoda kao takvog.