20.6.2022.

Plan održavanja obuka za IBR kurseve za april-maj 2023

Interakcija kandidata i profesora na IBR kursu u Zavodu za zavarivanje. Pored kvaliteta, posebnu energiju nosi potreba i želja kandidata da aktivno učestvuju u obuci svojim iskustvima i ličnom potrebom za učenjem. Drago nam je što na sva pitanja možemo da odgovorimo i što nam ukazujete poverenje za najbitniju stvar - znanje!

 

 

Da nastavimo tako i dalje ...

 

 

Preliminarni plan obuka osoblja za IBR kurseve za period APRIL-MAJ 2023.

 

  1. Kurs za ultrazvučno ispitivanje, UT1, od 19.04.2023. do 28.04.2023.
  2. Kurs za vizuelno ispitivanje, VT(1+2), od 08.05.2023. do 11.05.2023.
  3. Kurs za ispitivanje magnetskim česticama, MT(1+2), od 15.05.2023. do 18.05.2023.
  4. Kurs za penetrantsko ispitivanje, PT (1+2), od 22.05.2023. do 25.05.2023.

 

Za održavanje pojedinačnog kursa potrebno je da se prijavi min. 5 kandidata. Iz tog razloga su moguća pomeranja planiranih termina održavanja obuka i održavanje obuka za druge kurseve ukoliko ima dovoljno prijavljenih kandidata.

 

Kursevi se mogu održati i ranije ukoliko se prijavi dovoljan broj polaznika.

 

Za dodatne informacije i informacije u vezi sa održavanjem obuka za kurseve koji nisu navedeni slobodno pozovite.

 

Obuke se održavaju u prostorijama Obrazovnog centra Zavoda za zavarivanje ili kod Naručioca ukoliko za to postoje adekvatni uslovi i ako je prijavljeno više od 5 kandidata. Tada se datum obuke dogovara.

 

Rukovodilac u sektoru Obrazovanje i obuka

Mara Kovačević, dipl.inž., IWE, IWI-C 

Mail: marakovacevic@zzz.co.rs

Mob: +381 62 802 3219