30.8.2023.

Plan održavanja obuka za IBR kurseve za septembar-decembar 2023

Interakcija kandidata i profesora na IBR kursu u Zavodu za zavarivanje. Pored kvaliteta, posebnu energiju nosi potreba i želja kandidata da aktivno učestvuju u obuci svojim iskustvima i ličnom potrebom za učenjem. Drago nam je što na sva pitanja možemo da odgovorimo i što nam ukazujete poverenje za najbitniju stvar - znanje!

 

 

Da nastavimo tako i dalje ...

 

 

Preliminarni plan obuka osoblja za IBR kurseve za period SEPTEMBAR-DECEMBAR 2023.

 

  1. Kurs za vizuelno ispitivanje, VT(1+2), od 18.09.2023. do 21.09.2023.
  2. Kurs za ultrazvučno ispitivanje, UT1, od 25.09.2023. do 04.10.2023
  3. Kurs za penetrantsko ispitivanje, PT(1+2), od 09.10.2023. do 12.10.2023.
  4. Kurs za interpretaciju i ocenu radiograma, RT FAS, od 16.10.2023. do 20.10.2023.
  5. Kurs za ultrazvučno ispitivanje, UT2, od 27.11.2023. do 08.12.2023.
  6. Kurs za radiografsko ispitivanje, RT1, od 11.12.2023. do 20.12.2023.

 

Za održavanje pojedinačnog kursa potrebno je da se prijavi min. 5 kandidata. Iz tog razloga su moguća pomeranja planiranih termina održavanja obuka i održavanje obuka za druge kurseve ukoliko ima dovoljno prijavljenih kandidata.

 

Kursevi za IBR se mogu održati i u nekom drugom terminu ukoliko se prijavi dovoljan broj polaznika.

 

Za dodatne informacije i informacije u vezi sa održavanjem obuka za kurseve koji nisu navedeni slobodno pozovite.

 

Obuke se održavaju u prostorijama Zavoda za zavarivanje doo Beograd ili kod Naručioca ukoliko za to postoje adekvatni uslovi i ako je prijavljeno više od 5 kandidata. Tada se datum obuke dogovara.

 

Rukovodilac u sektoru Obrazovanje i obuka

Mara Kovačević, dipl.inž., IWE, IWI-C 

Mail: marakovacevic@zzz.co.rs

Mob: +381 62 802 3219