5.3.2024.

Plan održavanja obuka za IBR u periodu maj, jun, jul 2024.

Interakcija kandidata i profesora na IBR kursu u Zavodu za zavarivanje. Pored kvaliteta, posebnu energiju nosi potreba i želja kandidata da aktivno učestvuju u obuci svojim iskustvima i ličnom potrebom za učenjem. Drago nam je što na sva pitanja možemo da odgovorimo i što nam ukazujete poverenje za najbitniju stvar - znanje!

 

 

Da nastavimo tako i dalje ...

 

 

Preliminarni plan obuka osoblja za IBR kurseve za period MAJ, JUN, JUL 2024.

 

  1. 27.05. - 31.05.2024. - Vizuelno ispitivanje (VT), nivo 1+2
  2. 03.06. - 07.06.2024. - Ispitivanje penetrantima (PT), nivo 1+2
  3. 10.06. - 14.06.2024. - Ispitivanje magnetnim česticama (MT), nivo 1+2
  4. 17.06. - 26.06.2024. - Interpretacija i ocena radiograma zavarenih spojeva (RT-FI)
  5. 01.07. - 31.07.2024. - Zaštita od jonizujućeg zračenja i rad sa izvorima jonizujućeg zračenja u industrijskoj radiografiji i radiografsko ispitivanje (RT), nivo 1+2

 

Za održavanje pojedinačnog kursa potrebno je da se prijavi min. 5 kandidata. Iz tog razloga su moguća pomeranja planiranih termina održavanja obuka i održavanje obuka za druge kurseve ukoliko ima dovoljno prijavljenih kandidata.

 

Kursevi za IBR se mogu održati i u nekom drugom terminu ukoliko se prijavi dovoljan broj polaznika.

 

Za dodatne informacije i informacije u vezi sa održavanjem obuka za kurseve koji nisu navedeni slobodno pozovite.

 

Obuke se održavaju u prostorijama Zavoda za zavarivanje doo Beograd ili kod Naručioca ukoliko za to postoje adekvatni uslovi i ako je prijavljeno više od 5 kandidata. Tada se datum obuke dogovara.

 

Rukovodilac u sektoru Obrazovanje i obuka

Uroš Lukić, master inž. maš. 

Mail: obrazovanje@zzz.co.rs

Mob: +381 62 802 3281