26.1.2024.

Plan održavanja obuka za IBR kurseve za januar-april 2024.

Interakcija kandidata i profesora na IBR kursu u Zavodu za zavarivanje. Pored kvaliteta, posebnu energiju nosi potreba i želja kandidata da aktivno učestvuju u obuci svojim iskustvima i ličnom potrebom za učenjem. Drago nam je što na sva pitanja možemo da odgovorimo i što nam ukazujete poverenje za najbitniju stvar - znanje!

 

 

Da nastavimo tako i dalje ...

 

 

Preliminarni plan obuka osoblja za IBR kurseve za period JANUAR-APRIL 2024.

 

  1. Kurs za vizuelno ispitivanje, VT(1+2), od 29.01.2024. do 01.02.2024.
  2. Kurs za radiografsko isptitivanje-RT2, od 05.02.2024. do 14.02.2024.
  3. Kurs za penetrantsko ispitivanje, PT(1+2), od 19.02.2024. do 22.02.2024.
  4. Kurs za ultrazvučno ispitivanje, UT2, od 26.02.2024. do 08.03.2024.
  5. Kurs za ispitivanje magnetskim česticama, MT(1+2), od 11.03.2024. do 14.03.2024.
  6. Kurs za radiografsko ispitivanje, RT 1, od 18.03.2024. do 27.03.2024.
  7. Kurs za ultrazvučno ispitivanje, UT1, od 01.04.2024. do 10.04.2024.

 

Za održavanje pojedinačnog kursa potrebno je da se prijavi min. 5 kandidata. Iz tog razloga su moguća pomeranja planiranih termina održavanja obuka i održavanje obuka za druge kurseve ukoliko ima dovoljno prijavljenih kandidata.

 

Kursevi za IBR se mogu održati i u nekom drugom terminu ukoliko se prijavi dovoljan broj polaznika.

 

Za dodatne informacije i informacije u vezi sa održavanjem obuka za kurseve koji nisu navedeni slobodno pozovite.

 

Obuke se održavaju u prostorijama Zavoda za zavarivanje doo Beograd ili kod Naručioca ukoliko za to postoje adekvatni uslovi i ako je prijavljeno više od 5 kandidata. Tada se datum obuke dogovara.

 

Rukovodilac u sektoru Obrazovanje i obuka

Mara Kovačević, dipl.inž., IWE, IWI-C 

Mail: marakovacevic@zzz.co.rs

Mob: +381 62 802 3219