30.12.2021.

Plan održavanja obuka za IBR kurseve za maj-jul 2022

Interakcija kandidata i profesora na IBR kursu u Zavodu za zavarivanje. Pored kvaliteta, posebnu energiju nosi potreba i želja kandidata da aktivno učestvuju u obuci svojim iskustvima i ličnom potrebom za učenjem. Drago nam je što na sva pitanja možemo da odgovorimo i što nam ukazujete poverenje za najbitniju stvar - znanje!

 

 

Da nastavimo tako i dalje ...

 

 

Plan obuka IBR kurseva za MAJ - JUL 2022.

 

  1. Kurs za ultrazvučno ispitivanje, UT1, od 09.05.2022. do 18.05.2022.
  2. Kurs za vizuelno ispitivanje, VT(1+2), od 23.05.2022. do 26.05.2022.
  3. Kurs za ultrazvučno ispitivanje, UT2, od 13.06.2022. do 24.06.2022.
  4. Kurs za interpretaciju i ocenu radiograma Nivo 2 - RT.FAS, od 27.06.2022. do 01.07.2022.
  5. Kurs za radiografsko ispitivanje, RT1, od 04.07.2022. do 13.07.2022. Kurs za RT2 se održava u nastavku sa manjom pauzom. Datum će biti preciziran na vreme.

 

Za održavanje kursa potrebno je da se prijavi min. 5 kandidata. Iz tog razloga su moguća pomeranja planiranih termina održavanja obuka i održavanje obuka za druge kurseve ukoliko ima dovoljno prijavljenih kandidata.

 

Za dodatne informacije i informacije u vezi sa održavanjem obuka za ostale IBR kurseve slobodno pozovite.

 

Obuke se održavaju u prostorijama Obrazovnog centra Zavoda za zavarivanje ili kod Naručioca ukoliko za to postoje adekvatni uslovi i ako je prijavljeno više od 5 kandidata. Tada se datum obuke dogovara.

 

Rukovodilac u sektoru Obrazovanje i obuka

Mara Kovačević, dipl.inž., IWE, IWI-C 

Mail: marakovacevic@zzz.co.rs

Mob: +381 62 802 3219