Kontrolno telo

Poslovanje Kontrolnog tela sastoji se u pružanju usluga kontrolisanja u oblastima:

 

  • Kontrolisanje u oblasti opreme pod pritiskom (posuda pod pritiskom,oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način, cevovoda)
  • Kvalifikovanje tehnologije zavarivanje -WPQR ( Welding Procedure Qualification Record) prema SRPS EN ISO 15614 , SRPS EN ISO 15613 , SRPS EN 14555, SRPS EN 14730-1
  • Kontrolisanje u oblasti pokretne opreme pod pritiskom -odobrenje tipa,prvo kontrolisanje I ispitivanje, nadziranje službe za kontrolisanje , ponovno ocenjivanje usaglašenosti, periodično kontrolisanje I vanredne provere sa predmetom kontrolisanje definisanim u  ADR (6.2.1 -6.2.4)
  • Kontrolisanje u ostalim oblastima (rezervoari za skladištenje nafte i naftnih derivata I drugih tečnosti , proizvodi od gvožđa i čelika, proizvodi od bakra i legura bakra, zavarivački radovi, tehnologije zavarivanja i lemljenja metalnih materijala)
  • Kontrolisanja gasovoda
  • Kontrolisanje u oblasti predizolovanih sistema višeslojnih cevi za daljinsko grejanje,
  • Kontrolisanje čeličnih konstrukcija
  • Kontrolisanje uređaja za elektrolučno zavarivanje,
  • Kontrolisanje delova energetskih postrojenja

 

Kontrolno telo je akreditovano u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, sertifikat o akreditaciji br. 06-005.Tehnički rukovodilac kontrolnog tela:
Tatjana Nikov, dipl.ing.,IWE,IWI-C
Mob: +381 62 802 3213
Email: tanjanikov@zzz.co.rs