Sertifikacija preduzeća - Zavod CERT

ZAVOD-CERT je posebna, nezavisna unutrašnja celina Zavoda za zavarivanje čija je delatnost: pružanje usluga sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom pri zavarivanju prema standardu EN ISO 3834 proizvođača zavarenih proizvoda i konstrukcija.

 

Ovlašćenje

 

ZAVOD-CERT je ovlašćeno nacionalno telo Srbije za sertifikaciju preduzeća prema standardu EN ISO 3834.

 

ZAVOD-CERT je ovlašćen od strane Međunarodnog instituta za zavarivanje (International Institute of welding - IIW) da, u njegovo ime, obavlja ocenjivanje i sertifikaciju u skladu sa „Šemom sertifikacije proizvođača“ (IIW MCS) koju je razvila ova međunarodna organizacija. Ovlašćeno nacionalno telo za sertifikaciju proizvođača (ANBCC) može biti samo jedno u državi koju predstavlja u Međunarodnom institutu za zavarivanje, a njegova usaglašenost sa „Pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje“ se ocenjuje i rad nadzire od strane ocenjivača te međunarodne organizacije.

 

Glavni zadaci ZAVOD-CERT-a u ulozi ANBCC su:

 

  • Implementacija zahteva Međunarodnog instituta za zavarivanje za šemu sertifikacije proizvođača;
  • Osiguranje da se usvojeni standardi za ocenjivanje i sertifikaciju održavaju;
  • Promocija sertifikacije proizvođača u skladu sa Pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje“;
  • Sprovođenje IIW šeme sertifikacije prema EN ISO 3834 obuhvatajući:
    • - Kvalifikaciju ocenjivača i tehničkih eksperata za EN ISO 3834,
    • - Ocenjivanje proizvođača,
    • - Sertifikaciju proizvođača, vođenje i čuvanje odgovarajućih podataka o tome.Dragana Kuzmanović, dipl.ing.,IWE
Mob: +381 62 802 3228
Email: draganakuzmanovic@zzz.co.rs