Prijava za IBR kurseve

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za ispitivanje materijala ultrazvukom - UT1. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - UT1

 

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za ispitivanje materijala ultrazvukom - UT2. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - UT2

 

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za ultrazvučno merenje debljine - UTT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - UTT

 

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za magnetsko ispitivanje materijala - MT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - MT

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za penetrantsko ispitivanje materijala - PT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - PT

 

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za radiografsko ispitivanje materijala - RT1. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - RT1

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za radiografsko ispitivanje materijala - RT2. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - RT2

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs interpretacije radiograma - RT.FAS. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - RT-FAS

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za vizuelno ispitivanje - VT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - VT