Ispitivanje

Poslove i usluge ispitivanja obavlja sektor Laboratorija, koja je akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17025:2017, Sertifikat o akreditaciji br. 01-035, Akreditaciono telo Srbije. Visoka stručnost zaposlenih, dobra opremljenost i dobra laboratorijska praksa čine osnovu profesionalnog pristupa kojim se ostvaruje dobar odnos sa korisnicima usluga laboratorijskih ispitivanja.

 

Prednost naše Laboratorije je mogućnost ispitivanja u prostorijama Zavoda kao i na licu mesta, kod klijenta.

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA LABORATORIJE ZZZ

 

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA - IBR

Laboratorija za ispitivanje bez razaranja Zavoda za zavarivanje sa preko 30 iskusnih, sertifikovanih operatera i sa preko 20 vozila za teren, izrasla je u najveću  laboratoriju na prostoru Srbije i Balkana.

 

Ispitivanja osnovnih materijala i zavarenih spojeva:

 • Vizuelno ispitivanje (VT)
 • Ispitivanje magnetskim česticama (MT)
 • Ispitivanje penetrantima (PT)
 • Radiografsko ispitivanje (RT)
 • Ispitivanje ultrazvukom (UT)
 • Merenje debljine ultrazvukom (UTT)
 • Ispitivanje nepropusnosti (LT)
 • Ispitivanje električne probojnosti izolacije (EL)
 • Kompjuterska radiografija (CR)
 • Ispitivanje ultrazvukom - metodom "Phased Array" (UT-PA)

Šef laboratorije za IBR:

Milan Milić
mob.tel.: +381 62 80 23 227
E-mail: milanmilic@zzz.co.rs

LABORATORIJA ZA MEHANIČKO-METALOGRAFSKA ISPITIVANJA - MMI

Mehanička ispitivanja

 

 

 

Ispitivanja osnovnih materijala i zavarenih spojeva:

 • Ispitivanje zatezanjem
 • Ispitivanje energije udara
 • Ispitivanje tvrdoće: statičko i dinamičko
 • Ispitivanje savijanjem
 • Ispitivanje lomom
 • Tehnološka ispitivanja cevi

Metalografska ispitivanja

 

 

 

Ispitivanja osnovnih materijala i zavarenih spojeva:

 • Ispitivanje mikrostrukture i makrostrukture
 • Ispitivanje mikrostrukture tehnikom replike
 • Ocena mikrostrukturnog stanja čelika i oštećenja usled puzanja
 • Određivanje veličine feritnog i austenitnog zrna čelika
 • Određivanje dubine razugljeničenja čelika
 • Određivanje sadržaja nemetalnih uključaka čelika
 • Određivanje mikrostrukture livenog gvožđa
 • Ispitivanje međukristalne korozije

Šef laboratorije za MMI

Vladan Jeremić, dipl.inž., IWE, IWI-C

Mob: + 381 62 8023220

E-mail: vladanjeremic@zzz.co.rs

LABORATORIJA ZA HEMIJSKO-FIZIČKA ISPITIVANJA - HFI

Hemijska ispitivanja

 

 

 

Ispitivanje metala i legura:

 • Ispitivanje livenog gvožđa i čelika optičko emisionom spektrometrijom (Spark-OES)
 • Ispitivanje metalnih i nemetalnih materijala metodom rendgenske fluorescentne spektrometrije (XRF)

Fizička ispitivanja

 

 

 

Ispitivanje prevlaka na metalnim podlogama:

 • Ispitivanje unakrsnim prosecanjem
 • Određivanje debljine filma
 • Ispitivanje prianjanja otkidanjem (pull-off test for adhesion)

Šef laboratorije za HFI:

Goran Stupar, dipl.inž.,IWE
mob.tel.: +381 62 80 23 250
E-mail: goranstupar@zzz.co.rs

LABORATORIJA ZA GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA TLA

 

 

U okviru svoje Laboratorije za geomehanička ispitivanja tla, Zavod za zavarivanje obavlja  Merenje deformacije korišćenjem prenosne impulsne ploče.

Šef Laboratorije za GMI

Nikola Stanković, inž.građevine