Sertifikacija osoba - Zavod CERTPers

Sertifikacija zavarivača

Sertifikacija zavarivača , instruktora zavarivanja, specijalista instruktora zavarivanja i montažera termoskupljajućih spojnica. Svi zainteresovani kandidati prijavu u slobodnoj formi mogu proslediti na e-mail: office@zzz.co.rs ili kontaktirajte menadžera sertifikacije:

 

 

Darko Mitrović, inženjer mašinstva, IWE

Tel: + 381 11 2851079

Fax: + 381 11 2850648

Mob: + 381 62 8023223

E-mail: darkomitrovic@zzz.co.rs

 

Sertifikacija osoblja za ispitivanje bez razaranja - Zavod CERTPers

 

Prijava za sertifikaciju se podnosi u formi koja je propisana i dostupna za preuzimanje od strane podnosioca zahteva . Nakon preuzimanja forme dokumenata za prijavu ista se popunjavaju, štampaju, overavaju i poštom šalju/ skenirana dostavljaju mejlom.

 

Preuzmite dokumenta za prijavu:

 

Menadžer šeme sertifikacije osoba za IBR

Dragana Kuzmanović, dipl.ing., IWE

Tel: + 381 11 2851079

Fax: + 381 11 2850648

Mob: + 381 62 8023228

E-mail: draganakuzmanovic@zzz.co.rs