13.4.2022.

INFORMACIJA o kursu za IWI-C

KURS (Specijalizacija) za Međunarodnog inspektora zavarivanja, sveobuhvatni nivo (International Welding Inspector Comprehensive level, IWI-C) sprovodi se do kraja juna 2022. godine po dokumentu IAB-041r3-08 i traje tri sedmice (obavezni deo je 118 sati).


Od juna 2022. kurs za IWI-C mora da se sprovodi po dokumentu IAB-041r4, koji zahteva više obaveznih radnih sati. Kurs će trajati min. 18 radnih dana, što znači da će uslovi za prijavljivanje biti promenjeni.


Za više informacije pozvati.


Rukovodilac u sektoru Obrazovanje i obuka

Uroš Lukić, master inž. maš. 

Mail: obrazovanje@zzz.co.rs

Mob: +381 62 802 3281