Slider 1 Slider 1

Više od 60 godina sa Vama

Slider 2 Slider 2

Više od 60 godina sa Vama

Slider 3 Slider 3

Više od 60 godina sa Vama

Slider 4 Slider 4

Više od 60 godina sa Vama

Zavod za zavarivanje u okviru svoje delatnosti obavlja: ispitivanja sa i bez razaranja, fizička i hemijska ispitivanja , geomehanička ispitivanja tla, kontrolisanje postrojenja,opreme,konstrukcija, poslove imenovanog tela za opremu pod pritiskom, obuke i sertifikacije zavarivača, osoba za IBR,montažera termoskupljajućih spojnica, sertifikacije kompanija, reparaturno zavarivanje.