Prigovori i žalbe - Zavod CERT

ZAVOD-CERT rešava žalbe i prigovore koji su mu upućeni, a odnose se na njegov rad ili rad sertifikovanog proizvođača.

 

ZAVOD-CERT rešava žalbe koje se odnose na odluku o odbijanju izdavanja ili oduzimanju sertifikacije.

 

Prigovori se mogu odnositi na postupke ZAVOD-CERT-a, odluke u postupku sertifikacije, rad osoblja ZAVOD-CERT-a, članove tima ocenjivača, proces ocenjivanja uključujući odlučivanje o sertifikaciji, a takođe i na zloupotrebu oblasti i obima sertifikacije.

 

Na sve žalbe i prigovore ZAVOD-CERT će odgovoriti u skladu sa propisanim postupkom